Rumäner fick inte hämta ut post

Personer med pass från bland annat Rumänien har inte fått hämta ut post från ett ombud i Kista.

Personer med pass från Rumänien, Bulgarien och Cypern har under flera månader inte fått hämta ut paket från postens ombud hos Ica Supermarket i Kista.

Anledningen var en lapp som personalen tejpat fast med texten ”Pass från Rumänien, Cypern och Bulgarien godtas ej”. Lappen har, enligt personalen, suttit där i flera månader.

Men enligt Postens huvudkontor och hemsida är pass från Rumänien, Bulgarien och Cypern giltiga som legitimation.

Först när Lokaltidningen Mitt i besökte butiken och ställde frågor om lappen informerades personalen av det lokala posthuvudkontoret i Kista om att den inte längre gäller, och att den skulle tas bort.

– Fram till den 11 april i år var inte pass från dessa tre länder giltig som legitimation, men så är det inte längre, säger Harald Andersson, chef för postens ombud i Stockholm.

Anledningen till att pass från Rumänien, Bulgarien och Cypern inte ansågs som giltiga vid legitimering var enligt, Harald Andersson, att länderna hade begränsningar i att kunna fastsälla identiteten fullt ut genom passen.

Numera är alla giltiga pass godkända som legitimation hos postens ombud.

Utländska körkort är däremot inte giltigt eftersom de inte anses ha tillräcklig säkerhetsnivå.

– Det är olyckligt att det aktuella ombudet inte fick informationen om att begränsningen av passen var borttagen, det är bara att beklaga, säger Harald Andersson.

Det är bara att beklaga, vi har åtgärdat det nu.

obamabesök och upplopp spräckte polisbudgeten

Stockholm Stockholmspolisen har begärt 32 miljoner kronor extra av Rikspolisstyrelsen. Orsaken är merkostnader i samband med den sociala oron i våras, som startade i Husby, och president Obamas besök i september.

– Vi kunde inte veta det i början av året, säger Towe Hägg, polisens presstalesman.

Hur kommer det att påverka om ni inte får pengarna?

– Vi har en ansträngd ekonomi och sparkrav på oss. Det kommer att påverka, men det är svårt att säga hur.

Klamydiaprov sas vara gonorré

STOCKHOLM En person som sökte vård vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna fick behandling för gonorré, trots att denne hade klamydia. Det framgår av en lex Maria-anmälan.

Totalt har elva personer fått felaktiga provsvar. Tio personer hade klamydia men fick provsvar som sa att gonorré, medan den elfte personen hade gonorré, men det rapporterades felaktigt som klamydia. Patienterna ska dock inte ha lidit någon skada av förväxlingen. Den patient som anmälan gäller, fick dock inte optimal behandling.