Rumäner tvingas lämna Högdalen

Rumäner bosatta i ett skogsområde i Högdalen har fått ännu ett besked om att de måste flytta.

Förra veckan åkte Kronofogden till Högdalen för att avvisa de personer som har bott i ett skogsområde. De har blivit avhysta från olika platser tidigare vilket har lett till ett flyttande från en plats till en annan. Enligt Anders Rissel, närpolischef i Farsta, blir det troligtvis så igen.

– Det tror jag absolut. Och de kommer att hålla sig i området, i alla fall i Vantör, säger han.

Polisen har påtalat att de inte får bosätta sig på kommunens mark och uppmanat personerna att söka hjälp från staden, ideella organisationer och rumänska ambassaden.

– Men det svåra problemet kvarstår. En stor del av dessa är rumänska romer och deras situation i hemlandet är oerhört svår. Man måste jobba långsiktigt, problemet kommer inte att försvinna av sig själv, säger Anders Rissel.

Dagens Nyheter avslöjade i förra veckan att ett skäl som uppgetts av staden till grund för vräkning var att polisen avrått tjänstemän från att besöka platserna utan poliseskort, något som polisen menade var osant.

– Vi har inte fått in rapporter om att det ska vara hotfullt. Det är snarare en situation där människor far illa, säger Anders Rissel.

Socialförvaltningen utreder nu en långsiktig lösning. Tills vidare hänvisar man till akuta stödinsatser som härbärgen.

Vid socialnämndens senaste möte påpekade Stefan Nilsson (MP) att grundproblemet kvarstår: ”Hur staden agerar i förhållande till de bosättningar som skapas och bristande tillgång på sanitära möjligheter.”