Kör 260 varv runt jorden – varje dag

Trafiken i stockholm åker jorden runt 260 gånger - varje dag
Trafiken i Stockholm kör tillsammans närmare 260 varv runt jorden, varje dag.
10,5 miljoner kilometer. Så lång är den sammanlagda körsträckan för fordon i Stockholm, varje dag.
Det är en ökning med lite mer än en procent jämfört med 2016.

Under 2017 hade fordonen i Stockholm en gemensam körsträcka på 3 560 miljoner kilometer. Det visar Stockholms stads egna trafikmätningar.

Sträckan motsvarar 10,5 miljoner kilometer per dag, eller omkring 260 varv runt jorden.

Det innebär en ökning med lite mer än en procent jämfört med 2016.

Samtidigt ökade befolkningen i länet med 1,7 procent och antalet privatägda personbilar i trafik ökade med 0,8 procent. Något som Stockholms stad anger som främsta anledning till utvecklingen i en ny rapport.

Här ökar antalet bilar per dag

Fordonstrafiken mäts på flera olika platser i länet och förutom körsträckor räknas även de totala passagerna.

Av siffrorna framgår att trafiken ökat mest i City.

Här ökade antalet passager under fjolåret med närmare 10 000 per dygn jämfört med 2016. Totalt skedde 248 900 passager genom Citykärnan varje dag under oktober.

Trängselskattens effekter

Det enda område där antalet passager per dygn minskade är det så kallade ”trängselskattsnittet”, som utgörs av trängselskattesystemets betalstationer.

Här räknas endast passager gjorda inom tiderna för betalning, alltså 06.30 till 18.30.

Antalet passager genom betalstationerna har minskat med 0,4 procent och ligger nu på 319 500 per dag.

Fordonspassager genom Stockholm

Antalet passager per dygn vid de olika mätpunkterna i staden. Se förklaring nedan.

Källa: Stockholms stad

 

Fakta

Områdesförklaring

Regioncentrumsnittet: Består av de yttre gränserna för Stockholm med Solna och Sundbybergs kommuner. Indikator för den regionala pendlartrafiken.

Innerstadssnittet: Utgörs av broarna mot Söderort och Västerort samt kommungränsen mot Solna och Lidingö.

Trängselskattesnittet: En variant av innerstadssnittet som utgörs av trängselskattesytemets betalstationer och räknar  huvudsakligen passagerna under betaltiderna 06.30 till 18.30

Salrsjö-Mälarsnittet: Utgörs av Gröndalsbron, Västerbron, Centralbron, Munkbroleden och Skeppsbron.

Citysnittet: Består av ett område på nedre Norrmalm med spårområdet i väster, Stockholms ström i söder, Birger Jarlsgatan i öster och Kammakargatan i norr.