Digital enkät: Rusta upp Rågsveds centrum

ragsved
Många anser att Rågsveds centrum behöver rustas upp.
Stockholms stad planerar 3 000 nya bostäder i Hagsätra och Rågsved. Just nu pågår en digital dialog med de boende kring vad de tycker om sitt område.
Den plats som flest vill förbättra är Rågsveds centrum.

Som Mitt i söderort tidigare skrivit om vill staden bygga 3 000 nya bostäder i Hagsätra och Rågsved. Staden vill att invånarna ska vara delaktiga i utvecklingen av områdena och just nu pågår en digital dialog med de som bor där. Hittills har 450 svar kommit in i den digitala enkäten.

– Det är ett stort intresse, säger Helena Lombrink på exploateringskontoret.

Tunnelbaneentrén i Rågsved upplevs som otrygg

Deltagarna i enkäten får svara på frågor om vilka deras favoritplatser är och vilka platser som kan förbättras. Den plats som flest tycker bör förbättras är Rågsveds centrum. Många skriver att de önskar en annan förvaltare som verkligen satsar och rustar upp centrum. Någon föreslår att centrumet byggs om till en galleria. Önskelistan är lång: ökad trygghet, bättra butiks- och kaféutbud, mer folkliv, fler kontor, mer grönska, mer kultur och bättre plats för barn.

– De vill att det ska rustas upp och önskar i princip allt: bättre utbud, att det ska bli tryggare och trevligare, säger Helen Lombrink.

En hel del synpunkter rör också Rågsvedsvägen mot Högdalen. Många tycker att den är trist och ödslig. Det har kommit in förslag om att den borde göras om till stadsgata med hus och grönska. En pendeltågs- eller tunnelbanestation önskas nära Magelungsvägen. Genom dess åtgärder hoppas de boende att gatan också blir tryggare och en bättre länk till Högdalen. Många upplever entrén till tunnelbanan i Rågsved som otrygg.

Hagsätra torg får också en hel del ”förbättra-pluppar”, även om de boende här verkar nöjdare med sitt centrum än Rågsvedsborna, och tycker att platsen har potential. Det som efterfrågas är bättre utbud, ökad trygghet, mer grönska och att det blir renare och snyggare. Biblioteket, kyrkan, Berättarministeriet och konditoriet uppskattas.

Flera Hagsätrabor önska bättre kollektivtrafik, framför allt en förlängning av tunnelbanan till Älvsjö.

Grönområdena är uppskattade

Det som människor gillar bäst är naturen och grönområdena. Två områden som får särskilt många favorit-pluppar är Rågsveds friområde och Rågdalen. dessutom uppskattar många koloniområdet, föreningslivet och möjligheten att tröga vänner här.

60 procent av de som svarat är under 40 år. Men bara 6 procent av de som svarat har utländsk bakgrund jämfört med 46 procent av de som bor i området. Staden samarbetar med Folkets hus och Rågsveds community center för att bättre nå ut till den här gruppen.

– Vi har haft kontakt med Folkets hus och ska eventuellt vara med på något av deras språkkaféer där enkäten kan vara ett tema. Vi ska också träffa en pensionärsorganisation för att nå ut till fler äldre, säger Helen Lombrink.

Den digitala enkäten är öppen till 29 januari. Den heter Bästa platsen och du hittar den här http://dialog.spacescape.se/hagsatraragsved/

I februari ska hela enkäten vara sammanställd.