Rustar för 200 flyktingar

Barackerna vid sporthallen är en av de platser där flyktingarna bor i Österåker.
Barackerna vid sporthallen är en av de platser där flyktingarna bor i Österåker.
I år väntas drygt 200 flyktingar komma till Österåkers kommun.

Flyktingarna ska bo vid sporthallen och vid nya bostäder som planeras på Sågvägen.

I år ska Österåkers kommun ta emot 154 flyktingar, både vuxna och barnfamiljer, som fått permanent uppehållstillstånd. Österåker räknar även med att ta emot ett 60-tal ensamkommande ungdomar som söker asyl.

För att klara detta planerar kommunen nu att sätta upp nya flyktingbostäder på Sågvägen.

De första flyktingarna, som har uppehållstillstånd, väntas anlända i mitten av maj. Fram tills att de nya bostäderna är byggda vid Sågvägen kommer flyktingarna att bo i en barack vid sporthallen, som står ledig i väntan på att fler ensamkommande flyktingar anländer dit.

För att kunna ta emot flyktingarna söker kommunen nu efter fler socialsekreterare till socialförvaltningen.

Just nu jobbar ett par konsulter med frågor som rör de ensamkommande flyktingbarnen, för att fylla ett par vakanta tjänster som finns.

– Det är mycket att göra här. Det är jättesvårt att rekrytera personal. Men jag har ett uppdrag att bemanna enheten för att hinna med våra arbetsuppgifter och få en dräglig arbetsmiljö, säger Ann-Sofie Holmertz, chef för flyktingsstödenheten på Österåkers kommun.