Nu rustas elnätet på Rindö

Eon Rindö, Vaxholm.
Hans-Olof Jonsson är projektbeställare på Eon.
Projektet omfattar 4 mil kabel, varav en halvmil sjökabel.
Projektet omfattar 4 mil kabel, varav en halvmil sjökabel.
Eon Rindö, Vaxholm.
Där det är möjligt koordinerar man grävarbetet med arbeten med fiberkabel och VA.
På Rindö i Vaxholm pågår sedan en tid arbeten med elnätet. Syftet är att elförsörjningen ska bli mindre känslig för väder och vind och att kapaciteten ska öka. Satsningen är en av de större i Stockholm.

Sedan i höstas förstärker och förnyar energibolaget Eon elledningar på Rindö och Skarpö i Vaxholm.

– Det kommer att minska antalet elavbrott och också tiden för avbrott, säger Lena Berglund, regionchef på Eon.

– På Rindö handlar det även om att förstärka kapaciteten, så att fler kan flytta ut på öarna.

Nya sjöledningar

Vad som hittills hänt är att bolaget bytt ut den gamla sjöledningen från Vaxön till Rindö. Dessutom har man dragit en ny sjöledning till Skarpö. Längs Rindövägen har man grävt ner kabel längs cirka en tredjedel av den planerade sträckan fram till Rindö centrum.

Ytterligare planerade etapper är att dra kabel till Skarpöborg på Skarpö och till Mjöldammen eller Rindöbaden. Dessutom förbereder man för arbeten på östra Rindö.

Eon Rindö, Vaxholm.

Totalt omfattar projektet 4 mil kabel, varav en halvmil sjökabel. Enligt Eon kommer utbyggnaden även förbättra elförsörjningen till kringliggande öar.

När kommer ni att koppla in de nya sjökablarna?

– Det blir nog under sommaren, säger Hans-Olof Jonsson, projektbeställare på Eon.

Har inte elnätet räckt till tidigare? 

– Vi har inte haft kapacitetsbrist tidigare, men nu bygger vi för de kommande 20-30-åren.

Enligt Lena Berglund har det däremot varit en hel del elavbrott på Rindö, särskilt under förra året. Den vanligaste orsaken var fallna träd mot luftledningar.

– Till viss del ersätter vi dessa med nedgrävd kabel, säger Hans-Olof Jonsson.

Färdigt nästa år

Totalt beräknas Rindöprojektet kosta 20 miljoner kronor. Nästa år, 2019, ska allt vara klart.

Satsningen ingår i Eons arbete för att rusta upp och vädersäkra elnätet i hela landet, ett arbete som ska pågå till 2023.

I framtiden planerar bolaget även att bygga ut transformatorstationen på Vaxön, för att höja kapaciteten i hela Vaxholms kommun.

Fakta

Tolv elavbrott förra året

  • 2015 – 2017 hade Eon 20 driftstörningar eller avbrott på mellanspänningsnätet på Rindö.
  • Värst var 2017 då tolv av dessa avbrott inträffade.
  • Orsakerna har huvudsakligen varit väderpåverkan (nedfallna träd på ledningar etc). Andra fel har inträffat på sjökablar och då kablar av misstag grävts av.
  • I vissa områden har enstaka kunder haft fler avbrott än de 20 listade.
Källa: Eon