Rustning av bana klubbad

Nacka Förra veckan skrev Lokaltidningen Mitt i att landstinget tidigare i år beslutat att satsa drygt en miljard kronor på att rusta upp Saltsjöbanan. Nu har det definitiva beslutet klubbats i landstingsfullmäktige.

Pengarna ska bland annat gå till nya fordon, åtgärder för att sänka bullret från banan och förbättra tillgängligheten. Arbetet ska pågå de kommande 15 åren och innebär att Saltsjöbanans tekniska livslängd förlängs med minst 40 år, enligt landstinget.