Rutavdragen har växt med sex procent

Hittills i år har 5 687 Huddingebor gjort avdrag för hushållsnära tjänster, enligt statistik från Skatteverket.

Till och med september i år gjordes avdrag för tjänster som städning, trädgårdsarbete och barnpassning för över 32 miljoner kronor, vilket är en ökning med sex procent jämfört med samma period i fjol.

Avdraget uppgår i år som högst till 50 000 kronor per person, ett tak som sänks till hälften från årsskiftet.