Ruth fick rätt till äldreboende – nekas ändå

Ruth Resin vill flytta till ett äldreboende för att slippa känna sig otrygg och ensam. Här med dottern Lena.
Ruth Resin vill flytta till ett äldreboende för att slippa känna sig otrygg och ensam. Här med dottern Lena.
Ruth Resin, som snart fyller 90 år, vill bo på ett äldreboende. Men kommunen säger nej - trots att förvaltningsrätten gav henne rätt.

– Jag vill bara känna mig trygg och ha någon att prata med.

När Ruth Resin i somras ansökte om plats på ett äldreboende fick hon nej av kommunen. Men med hjälp av sin dotter överklagade hon beslutet till förvaltningsrätten som i december gav henne rätt.

Domstolen menar att Ruths höga ålder i kombination med att hon mår psykiskt dåligt på grund av ensamhet är skäl nog för att få plats på äldreboende.

– Jag gråter ibland för att jag inte har någon att prata med här. Skulle jag få bo på äldreboende skulle jag känna mig tryggare och gladare, säger Ruth Resin.

Domstolens positiva utslag gjorde henne mycket glad, berättar hon.

– Jag gick runt och gladde mig hela julen, säger hon och torkar undan en tår från kinden.

För vad hon inte visste var att kommunen dagen innan julafton lämnat in en överklagan av beslutet till kammarrätten. Det glömde kommunen att tala om och Ruth fick inte reda på det förrän hon kom i kontakt med Mitt i Väsby.

Ruths dotter Lena Resin Karlsson, som drivit processen, är bestört över kommunens hantering.

– Hur kan man göra så här mot en medborgare i kommunen som nästan är 90 år gammal? Jag tycker att det är oförlåtligt, säger hon.

Kommunen skriver i sin överklagan att Ruth i stället för äldreboende kan begära fler hemtjänsttimmar än de 44,5 timmar i månaden som hon har i dag. Men Ruth tycker att inte mer hemtjänst är lösningen.

– Jag äter lunch på ackord. Jag har 30 minuter på mig att äta lunch när hemtjänsten är här. Jag får ont i magen när de börjar plocka av bordet medan jag fortfarande äter. Jag vill ha lugn och ro.

Helena Löfquist, enhetschef på Upplands Väsby kommun och ansvarig för beslutet att överklaga, försvarar kommunens agerande.

– När vi inte är nöjda med hur förvaltningsrätten resonerar och inte är säkra på att de har fattat rätt beslut kan vi överklaga, säger hon.

– Att få en prövning hjälper oss att hitta rätt balans och säkerställa att vi fattar korrekta beslut i framtiden.

Hon medger dock att kommunen gjorde fel när Ruth inte informerades om överklagan.

– Vi ska absolut informera men det blev tyvärr en miss på grund av julhelgen.

Ruth Resin säger att hon känner sig sviken av samhället. Att det händer i en kommun där Socialdemokraterna sitter vid makten gör henne extra besviken.

– Jag har röstat på partiet i hela mitt liv, säger hon.

Ann-Christin Martens (S), ordförande i social- och äldrenämnden, säger att det i dag är tajt med platser på kommunens äldreboenden.

– Vi måste prioritera demenssjuka och de som har somatiska sjukdomar. Vi har öppnat äldreboendet Brobacken men vi behöver fler platser.

Är det rimligt att kommunen överklagar den här typen av beslut?

– Det tillhör inte vanligheterna, men någon gång när man tycker att inte alla fakta har kommit upp på bordet kan det vara nödvändigt att överklaga, säger Ann-Christin Martens som betonar att hon inte känner till omständigheterna i just Ruths fall.

Borde man inte ha rätt att bo på äldreboende när man är 90 år gammal?

– Kanske i den bästa av världar. Men när vi måste göra prioriteringar är det behoven snarare än åldern som ska avgöra.

Känner du igen Ruths situation? Har du en närstående som drabbats? Skriv en insändare eller kommentera på vår facebooksida: https://www.facebook.com/mittiupplandsvasby/.

Fakta

4 av 8 avslag ändrades

70 ansökning om särskilt boende för äldre personer kom in till Upplands Väsby kommun förra året.

12 personer fick avslag på sin ansökan.

8 av dem som fick avslag överklagade sitt beslut.

4 gånger har förvaltningsrätten gått på privatpersonens linje och ändrat kommunens beslut.

1 fall har Upplands Väsby kommun överklagat till kammarrätten.

Källa: Upplands Väsby kommun