Kista gård ruttnar bort i väntan på ny ägare

Anrika Kista gård behöver ny ägare. Nu förfaller gården.
Anrika Kista gård behöver ny ägare. Nu förfaller gården.
Kista gård är klassat som en synnerligen kulturhistorisk värdefull bebyggelse – trots det står gården och förfaller ännu en vinter i väntan på att säljas.
Husen är nu i ett extremt dåligt skick och att rusta upp gården skulle kosta betydligt mer än tidigare beräkningar - 52 miljoner kronor.
Nu söker staden en seriös köpare som har råd att ta över gården.

Turerna kring renoveringen av Kista gård är en långdragen historia. Mitt i Kista har tidigare berättat om processen som pågått i flera år, med flera uppskjutna renoveringsstarter. I våras lades den senaste planerade renoveringsstarten plötsligt på is.

Planen var att staden skulle stå för upprustningen, som till en början beräknades kosta 37 miljoner kronor. Men när byggnaderna undersöktes närmare visade det sig att fastigheterna var i väldigt dåligt skick och att en renovering snarare skulle kosta 52 miljoner kronor.
Stockholms stad har tidigare fattat beslut om att utveckla Kista gård till en mötesplats med bland annat restaurang, kafé och konferensverksamhet.

På fastighetskontoret var allt klart för att sätta igång med renoveringen i våras, men den 17 maj beslutade fastighetsnämnden att en försäljning av Kista gård ska utredas, vilket kan ta mellan ett och tre år.

– Vi fick aldrig riktigt reda på varför hela projektet lades på is, säger Olle Henriksson, som var en av handläggarna för renoveringen på fastighetskontoret.

Jan Valeskog (S), biträdande finansborgarråd och ordförande i fastighetsnämnden, säger att ärendet om Kista Gård har varit en trist, lång process.

– Den förra majoriteten kunde inte ta några beslut utöver att göra en kraftigt underskattad bedömning av renoveringskostnaderna och på tidigt stadium sluta ett avtal med en krögare på oförmånliga villkor för staden. Omgående efter att den nya majoriteten tillträdde gjordes en mer realistiskt bedömning av de verkliga renoveringskostnaderna, vilket visade på i princip dubbla kostnader.

Jan Valeskog säger att de då bestämde att gården ska säljas till någon utomstående som är beredd att både renovera gården och driva en restaurang.

– Ett sådant arbete pågår nu. Men innan försäljning kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt

måste vissa av de belastande avtal om finns på Kista Gård hanteras, det sker också nu.
Moderaterna i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd vill att försäljningen skyndas på.

– Varje gång det regnar eller snöar så slits gården ytterligare, vilket leder till att renoveringskostnaderna ökar ytterligare. Den politiska majoriteten låter Kista gård förfalla, vilket är väldigt bekymmersamt. Vi uppmanar dem att inte vänta längre med att sälja, säger Benjamin Dousa (M), vice ordförande i stadsdelsnämnden.

Mia Päärni (S), ordförande i stadsdelsnämnden i Rinkeby-Kista, tycker det är olyckligt att Kista Gård har fallit mellan stolarna genom åren.

– Vi vill värna om gården, men Kista Gård är ett komplext projekt och det tar tid att hitta en seriös köpare. Vi hoppas att det går att hitta en köpare som har tillräckligt med medel för att renovera, säger hon.

Mia Päärni hoppas att det kan bli någon form av kommersiell verksamhet på gården, som en restaurang och konferensverksamhet.

– Vi har ju redan Akalla by och Husby gård och Eggeby gård som vi försöker hålla levande, så en restaurangverksamhet där familjer kan äta och företag hålla konferenser vore ett bra komplement till de gamla gårdarnas olika inriktningar, säger hon.

Kista Gård nämns inte specifikt i Stockholms stads nya översiktsplan, men enligt Fredrik Jensen, områdesstrateg för yttre Västerort vid stadsbyggnadskontoret, har Kista Gård självklart en viktig roll i utvecklingen av den omgivande parken.

– Gården har också en viktig funktion som historiskt spår och är en del av berättelsen om Kistas utveckling från jordbruksbygd till it-kluster, säger han.

Jan Valeskog har förhoppningar om att gården kommer att leva upp igen.

– Nu skall Kista Gård gå ut på försäljning, med realistiska underlag för renoveringskostnader och i övriga klarlagda avtalsförutsättningar. Vi ser framemot att få denna pärla upprustad och nyttjad på ett sätt som verkligen kommer att uppskattas i stadsdelen, säger Jan Valeskog.

Fakta

Blåklassade byggnader

Kista Gård har anor från 1700-talet och har gett namnet till stadsdelen.
Byggnaderna på gården är blåklassade av Stockholms stadsmuseum, vilket är den högsta klassen och innebär att byggnaden är synnerligen kulturhistoriskt värdefull som motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen.
2012 anlade staden ”Kista Gårds Park” kring gården med den kulturhistoriska miljön som tema.

Källa: Stockholms stad