ANNONS

Rymden har dykt upp som ett alternativ till begravningsplats

Många ansöker om tillstånd att få sprida aska i havet.
Av de ansökningar som länsstyrelsen får in om att sprida aska på andra platser än begravningsplats, beviljas normalt bara till sjöss.
Att sprida askan på annan plats än en begravningsplats blir allt vanligare – och nu har rymden dykt upp som ett alternativ.
ANNONS

Om man vill sprida askan på annan plats än en begravningsplats måste man ansöka om tillstånd från länsstyrelsen.

I Stockholms län har antalet ansökningar fördubblats de senaste tio åren från 367 stycken år 2008 till 730 stycken 2018.

Eftersom en stor del av länet är tätbebyggt, ger länsstyrelsen i stort sett aldrig tillåtelse att sprida askan på land, utan bara till havs. Mellan 50-100 ansökningar avslås varje år.

– Det kan till exempel vara att man vill sprida askan i ett friluftsområde. Men eftersom många människor rör sig där är det inte lämpligt. Inte heller att ha en begravningsplats eller minneslund på sin egen tomt, säger Anette Zachrisson, handläggare på länsstyrelsen.

Rymden har skjutit upp som ett alternativ

Fenix begravningsbyrå i Stockholm har sett intresset för att sprida aska på andra platser öka. Charlotte Runius, vd på Fenix, tycker att myndigheter i Sverige har en alldeles för konservativ tolkning på hur askan får hanteras, och erbjuder sina kunder två annorlunda varianter, vilka ännu inte prövats av länsstyrelsen.

Det handlar dels om att få askan uppskjuten i rymden med en forskningsballong, dels att askan blandas med näringsämnen för att sedan sprutas ner i marken i närheten av ett träd.

– Många vill inte ha en traditionell gravplats, och minneslundar kan kännas opersonliga. Det handlar om att hitta något friare och kanske en plats man har en relation till, säger hon.