Plan för bygge av bro blev upphävd

Planerna på bygget av Kvarnholmsbron stöter på problem. Mark- och miljödomstolen upphäver den senaste detaljplanen.

Framför allt är den kritisk till att kommunen inte redovisar de kraftigt höjda partikelföroreningarna, vid av- och påfarten till Värmdöleden, i detaljplanen. Naturskyddsföreningen och de som bor vid Vikdalsvägen får nu gehör för sin överklagan.

Men Erik Langby (M), kommunalråd i Nacka kommun, menar att upphävandet inte kommer att hindra brobyggandet.

– Absolut inte! Däremot kan beslutet innebära en viss förskjutning. Det känns märkligt att de gör en annan bedömning än kommunen och länsstyrelsen.