Ryska huset på auktion igen

Baggeby Kronofogden förbereder återigen en auktion för huset på Kostervägen 5 i Baggeby, trots den ryska statens protester. Vid förra auktionen var priset satt till 62 miljoner, men då blev det aldrig någon försäljning. Den tyske affärsmannen Franz Sedelmayer har låtit Kronofogden utmäta fastigheten eftersom han menar att ryska staten är skyldig honom pengar.

Ryssland har begärt att försäljningen avbryts då de menar att utmätningsbeslutet strider mot Wienkonventionen eftersom fastigheten har diplomatisk immunitet. Kronofogden har svarat att Nacka tingsrätt, Svea hovrätt och Högsta domstolen gett klartecken för att sälja fastigheten.