ANNONS

Rysseviken får förnyad kritik

ANNONS

GÅLÖ Lågtröskelboendet Rysseviken har struntat i flera krav som Socialstyrelsen ställt på boendet. Detta slår Inspektionen för vård och omsorg, IVO, fast i ett beslut. Verksamheten ska ha stora brister i rapporteringen enligt lex Sarah och sakna rutiner för att rapportera missförhållanden.

IVO framhåller dock att boendet nu lämnat ifrån sig en åtgärdsplan där Rysseviken beskrivit hur de ska arbeta för att åtgärda bristerna på sikt.

På Rysseviken bor många med missbruksbakgrund.