Rysseviken ska bli bättre

Leif Wästfelt har gjort miljonvinster på Rysseviken, men säger själv att han plöjt ner allt i verksamheten. ”Det har bedrivits en häxjakt på Rysseviken sista veckorna. Jag jobbar sju dagar i veckan, tog inte ut lön alls första åren, och lever mycket på min hustru”.
Leif Wästfelt har gjort miljonvinster på Rysseviken, men säger själv att han plöjt ner allt i verksamheten. ”Det har bedrivits en häxjakt på Rysseviken sista veckorna. Jag jobbar sju dagar i veckan, tog inte ut lön alls första åren, och lever mycket på min hustru”.
Det är inte bara bråken på buss 839 som skapat frustration hos många Gålö- och Dalaröbor.

Nu mobiliserar grannarna för att Rysseviken ska förändras.

Och de får medhåll – av huvudfiguren själv.

I förra veckan bildades en samverkansgrupp bland de närmaste grannarna till Ryssevikens boende, vilket inhyser hemlösa människor med missbruks- eller psykiatriska problem.

25 personer slöt upp på mötet och grannarna menar att syftet är att få Södertörnskommunerna, från vilka de flesta av de boende kommer, att ställa högre krav på Ryssevikens verksamhet.

Enligt Leif Frykman, ordförande i koloniträdgårdsföreningen på Kärrmaräng på Gålö, så drabbas grannarna allt värre.

– Problemen med inbrott har ökat och det har blivit allt fler människor med missbruksproblematik koncentrerade till området, säger han.

Där finns även Stegsholms behandlingshem, samt stugor i Badhusviken som till viss del hyrs av människor som haft drog- eller psykiska problem.

Leif Westfält, verksamhetsansvarig på Rysseviken i tolv år, är luttrad efter de senaste veckornas uppmärksamhet.

– Mitt mål är att helt få bort denna typ av boende. Våra boende hade mått bättre av att få bo i riktiga lägenheter. Men vi håller på att bygga till och det kan innebära fler eller bättre rum och mer arbetsträning, säger han.

För fyra år sedan föreslog Leif Wästfelt för socialnämnden att man borde ta fram lägenheter till de hemlösa människor som söker sig till Rysseviken.

Han har också föreslagit att Rysseviken borde kunna erbjuda behandling och att kommunen ska ha en tjänst knuten till boendet.

– Att vi ska ha en tjänst kopplad till Rysseviken har jag tagit upp med min socialchef och det bör tas upp gemensamt bland de placerande kommunerna, säger Sven Gustafsson (M), ordförande i socialnämnden.

Leif Westfält menar att en förändring är inledd.

– De som inte sköter sig på Rysseviken åker ut. Jag premierar att grannar ringer oss och att grannsamverkan startar. Men många ser inte vår insats. Här försöker vi skapa något annat i samhället, men det ses plötsligt som kriminellt.

Kersti Hjelm, socialchef i Haninge, menar att härbärget i Huddinge som lades ner på 90-talet lämnat en stor lucka efter sig.

– Ingen kommun vill ha ett gemensamt härbärge för flera kommuner. Boende på Rysseviken betalar 750 kronor per dag och får då boende, dusch och fyra mål mat per dag, det är billigt, säger hon.

I dag har Rysseviken hyresgäster från elva kommuner, sju är från Haninge.

Leif Wästfelt har med sin tidigare affärspartner satt sju bolag inom samma koncern i konkurs. I dag äger han ett bolag, Leif Wästfelts Förvaltnings AB, som ägde aktierna i den koncern där alla bolagen försattes i konkurs.

Förundersökningen är nedlagd kring några av bolagen, men ett par bolag utreds fortfarande.

Han tror själv att han kan komma att bli skyldig att återbetala 16 miljoner kronor. Förutom Rysseviken driver han i dag bland annat ett nykterhetsboende i Västervik.

– Min tidigare affärspartner är inte dömd än, därför är jag förbjuden att säga något. Jag sitter gärna inne om det visar sig att jag gjort fel.

Han tycker att det förekommer en smutskastning av Rysseviken.

– Vi tog bort de flesta av våra klienter från bussen. Nu är det plötsligt stölder på Gålö som vi står bakom. Det är förbanne mig jävla oförskämt att vi ska bli utsatta för detta.

Våra boende hade mått bättre av att få bo i riktiga lägenheter.Leif Wästfelt verksamhetsansvarig