S anmäls för brott mot datalag

Skärholmen En kvinna i Skärholmen som är medlem i Socialdemokraterna har anmält partiet till Datainspektionen. Anledningen är att partiet lämnade ut uppgifter om hennes medlemskap till opinionsföretaget Sifo inför en enkätundersökning.

Kvinnan menar att partitillhörighet är en känslig uppgift som inte ska lämnas ut till tredje man. Hon hävdar i sin anmälan att Socialdemokraterna har brutit mot personuppgiftslagen.