S anser att Täby bör höja skatten

Gratis luncher på gymnasiet, fler cykelparkeringar och på sikt en eventuell skattehöjning. Det är några av förslagen i oppositionens skuggbudgetar.

Ett par veckor efter att Täbyalliansen presenterat sin nästa budget kommer oppositionens motbud.

Miljöpartiet vill satsa på pedalkraft. Oppositionsrådet Malin Karlsson (MP) förespråkar en miljon extra till ställ och parkeringar för cyklar.

– I dag prioriteras bilismen. Cykel och gång kommer i andra hand men den biten måste vara med från början för att ge en ökad framkomlighet.

Hon vill ha platser i anslutning till kollektivtrafiken där Täbyborna kan parkera och låsa fast cykeln. Gärna med skyddande tak.

Bland förslagen finns även slopade avgifter för gymnasieluncherna. En tanke de delar med Socialdemokraterna och partiets oppositionsråd Conny Fogelström.

– Vi vill halvera måltidsavgifterna i ett första steg. Sedan är målet att helt avskaffa avgiften, säger han.

Han tror också att en skattehöjning på 18 öre till 2015 kan behövas om inte konjunkturen vänder.

– Skatten ska inte höjas i onödan men det kan bli nödvändigt om man inte vill tvingas till nedskärningar.

Kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M) ger inte mycket för resonemanget.

– Skattebetalarna ska inte belastas redan nu utan i stället måste vi jobba med kostnadssänkningar om det är möjligt.

S och MP:s förslag på satsningar tror han inte på.

– Det går att ha önskelistor men det gäller också att hålla ihop ekonomin och ta ansvar.

Enligt honom saknar budgetförslagen en buffert som kan bli nödvändig om konjunkturen fortsätter nedåt.

Fakta

Skuggbudget

S: Sänkta avgifter i musikskolan (600 000 kr).

S: Mer barnomsorgstid för föräldralediga (3,4 miljoner kr).

S: 200 sommarjobb för unga (1,9 miljoner kr).

MP: Avgiftsfira gymnasieluncher (6,2 miljoner).

MP: Utökad medborgardialog (2 miljoner).

MP: Utreda möjliga naturreservat i kommunen (500 000 kr).