3,1

procent är den löneökning som lärare och skolledare i Haninge får i snitt 2013, vilket kan bli högst i länet. Lokaltidningen Mitt i beklagar att fel siffra angavs i förra veckan.