Min lokala hjälte

S: Bygg konst- och kulturhall samt bostäder vid Slaktarbacken

Socialdemokraternas förslag på en ny kultur- och konserthall vid Slaktarbacken.
Socialdemokraternas förslag på en ny kultur- och konserthall vid Slaktarbacken.
Det nya bostadskvarteret Slaktarbacken.
Det nya bostadskvarteret Slaktarbacken.
Bygg 300-500 nya bostäder samt en konst- och kulturhall vid Slaktarbacken.

Det föreslår Socialdemokraterna i Solna i ett nytt stadsutvecklingsförslag.

– Idag är Slaktarbacken ett ganska nedgånget område. Det täcks av glassplitter och är inte så inbjudande, trots att det ligger precis mitt i Solna, säger kommunalrådet Arne Öberg (S), som idag lördag, under Skytteholmsparkens dag, lanserar ett nytt stadsbyggnadsförslag.

Det vill man råda bot på genom att bygga ett helt nytt kvarter i backen längs med Huvudstagatan. Här tänker man sig hus i olika höjd, form och färg med gott om lokaler för olika verksamheter i bottenplan.

– Omsorgsfulla kvarter ska man inte bara hitta i Gamla Råsunda. Här tänker vi oss ett klimatsmart urbant parkboende, säger kommunalrådet Sara Kukka-Salam (S).

Beroende på hur man bygger skulle 300-500 bostäder få plats. Upplåtelseformen skulle vara blandad.

– Vi vill helst se 50-50 hyresrätter och bostadsrätter. Vill man ha levande kvarter där personer i olika åldrar och inkomst kan bo tillsammans måste man blanda. Solna bygger idag bara för höginkomsttagare, säger Kukka-Salam.

I bottenplan på det nya kvarteret vill man bygga in lokaler för föreningslivet.

– Tanken är att kommunen sen kan gå in och hyra lokaler som man sedan hyr ut till föreningar. Det finns en stor efterfrågan på såna lokaler, säger Kukka-Salam.

Som kronan på verket i det nya kvarteret vill man bygga en ny modern konst- och kulturhall ovanpå tunnelbanenedgången.

– Idag saknar Solna ett kulturhus med utställningslokaler, eller en scen för lokala talanger. När olika teatrar reser runt, och uppträder på Stadsteatern i stan, så kan de inte stanna här för det finns ingen stor scen, säger Kukka-Salam.

Jämför man med andra städer i samma storlek i Sverige är Solna en kulturell öken vad gäller mötesplatser, menar de.

– Solna åker idag snålskjuts på Stockholm, konstaterar Arne Öberg.