S: Flytten av Rödingarna har hanterats fel

Socialdemokraterna är kritiska till den föreslagna flytten Rödingarna då ärendet hoppat förbi kultur- och fritidsnämnden.

Man är även kritisk till placeringen och kommer med ett nytt förslag.

Överjärva gård ligger inom Igelbäckens naturreservat. För alla ändringar som ska göras inom området krävs att ärendena gås igenom i kultur- och fritidsnämnden. Det menar Sara Kukka-Salam (S), nämndledamot och oppositionsråd i Solna.

– Inget ärende om Överjärva eller Rödingarna har passerat i nämnden, vilket är den beslutsgång som är tillåten, menar hon.

Hon är även kritisk till förslaget i sig – att riva ladugården för att få in de gamla järnvägsarbetarbostäderna.

– Vi vill värna Överjärva och att gården som miljö ska vara kvar. Men jag tycker att det är hemskt att två kulturminnesvärda byggnader ställs emot varandra, säger hon.

Socialdemokraterna kommer därför att komma med ett alternativ när frågan ska upp i kommunstyrelsen på måndag.

– Vi föreslår att de istället placeras intill den gamla statarlängan, bredvid bron över järnvägen. Då kommer de att synas från järnvägen, i en miljö där de hör hemma. Samtidigt som man då kan behålla ladugården och istället renovera den. Det må kosta, men historia har ett värde, och det här är Solnas historia, säger Sara Kukka-Salam.