Sprängning stoppar trafiken

KVARNHOLMEN Sprängnings­arbeten för den nya tunneln genom Ryssbergen mellan centrala Nacka och Kvarnholmen har påbörjats. I samband med sprängningarna kommer trafiken på Värmdöleden att påverkas.

Trafiken kommer av säkerhetsskäl att stoppas på fasta tidpunkter max tre gånger om dagen, de närmaste två månaderna. Enligt kommunen ska varje stopp inte bli längre än tio minuter.

Tunneln är en del av Kvarnholmsförbindelsen som också kommer att innehålla en ny bro över Svindersviken och som beräknas vara helt klar i slutet av 2015.