S kräver hårdare tag mot Bollmoras vårdcentraler

Aleris vårdcentral Tyresö har tillsammans med Bollmora vårdcentral fått bottenbetyg av Tyresöborna.
Aleris vårdcentral Tyresö har tillsammans med Bollmora vårdcentral fått bottenbetyg av Tyresöborna.
Den politiska oppositionen i landstinget har reagerat starkt på resultatet av den Nationella patientenkäten.

– Alliansen måste ställa högre krav. Det ska finnas fungerande vårdcentraler i alla kommuner, säger Dag Larsson (S), oppositionslandstingsråd.

I förra veckan skrev Lokaltidningen Mitt i Tyresö om det stora missnöje som Tyresöborna visat med vårdcentralerna i Tyresö. Aleris vårdcentral Tyresö hamnade på plats åtta från botten i länet när det kommer till helhetsbetyg, Bollmora vårdcentral på plats 14

Oppositionslandtingsrådet Dag Larsson (S) menar att Allianspartierna hanterar invånarnas missnöje alldeles för slapphänt.

– Det här har pågått länge och tyvärr är det inte det enda stället. I Björkhagen är de också förtvivlade, men Allianspartierna tycker att marknaden ska lösa detta. Men vi som är valda av medborgarna har ett ansvar att se till att vården fungerar, säger han.

Dag Larsson menar att den Nationella patientenkäten tydligt belyser de stora skillnader som finns i länet och som inte borde få finnas.

– Jag själv bor på Södermalm. Där vill 95-99 procent rekommendera sina vårdcentraler. I Tyresö ligger den siffran på 70. Det är ingen bra siffra, säger han.

Vad tycker du att politikerna borde göra då?

– Man skulle gott kunna ta en allvarlig diskussion med de här vårdgivarna. Landstinget kan ju också utfärda varningar, men detta har inte gjorts. Hjälper inte det måste vi öppna en ny landstingsdriven vårdcentral. Vi kan inte bara sitta passivt och vänta på att marknaden löser detta.

Rasmus Jonlund, presschef för Liberalerna i landstinget svarar att han förstår att man letar efter en radikal lösning, men säger att det inte är så enkelt.

– Prio ett för oss är att få ordning på de vårdcentraler som finns. Sedan är det självklart så att vi välkomnar om en privat vårdcentral vill öppna. Visst kan vi öppna en landstingsdriven vårdcentral om när behov och förutsättningar finns, men i det här fallet löser det inte problemen på kort sikt. Vi har ju fortfarande kvar problemet med lokaler och personal, säger han.

Enligt Dag Larsson har landstinget inte ens utfärdat en varning.

– Vi har en öppen och rättfram dialog, där vårdgivarna måste redogöra för vilka åtgärder de vidtar. Självklart handlar det om att vårdcentralerna ska förbättra sin tillgänglighet och bemanning och andra punkter där de fått dåliga resultat, säger han.