S kräver svar om lärarnas arbetsbörda

Huddinge Socialdemokraterna i Huddinge är starkt kritiska mot Huddingelärarnas arbetsbörda, som partiet menar kan gå ut över undervisningens kvalitet.

De menar bland annat att det är större klasser, fler vikariat och ökade krav på dokumentation, något de menar lett till stora påfrestningar för lärarna.

Partiet kräver nu svar från grundskolenämnden.