S kräver svar om webbtjänst

NACKA Socialdemokraterna kräver i en interpellation svar av äldre- och socialnämnden på fem frågor som rör webbtjänsten Pulsen combine, som Lokaltidningen Mitt i tidigare skrivit om. De vill bland annat veta vilka kostnader webbtjänsten medfört, och om det finns en gräns för hur mycket Pulsen combine får kosta.

Hittills har webbtjänsten, enligt siffror Mitt i fått ut av kommunen, kostat 38 miljoner kronor, varav drygt 15,5 miljoner gått till konsulter. Politikerna är nu på väg att höja budgeten till 45,8 miljoner.

Pulsen combine är en webbtjänst som används som arbetsredskap av cirka 200 personer i socialförvaltningen.