(S) lösning för parkeringskaoset: ”bygg p-hus med studentbostäder”

Så här ser planerna ut på parkeringshus med bostäder ovanpå i Jakobsberg.
Så här ser planerna ut på parkeringshus med bostäder ovanpå i Jakobsberg.
I Värmdö saknas både infartsparkeringar och bostäder för unga. Lösningen: bygg studentbostäder på p-husen.

– Med detta förslag bidrar vi till att lösa båda problemen på samma gång, säger Mikael Lindström (S), oppositionsråd.

Lösningen om att låta bygga studentbostäder på infartsparkeringshus kan låta okonventionell men finns redan på pappret i Jakobsberg.

– I Värmdö saknas både infartsparkeringar och bostäder för unga. Med detta förslag bidrar vi till att lösa båda problemen på samma gång, säger Mikael Lindström (S), oppositionsråd.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om problemen med för få infartsparkeringsplatser i kommunen. Totalt finns 1 385 stycken, varav endast 36 tillkom förra året.

Många Värmdöbor vill ha fler platser vid Värmdö marknad, men där har fastighetsägarna sagt nej, något som måste accepteras menar Alliansen.

– Jag vet att det är ett problem med platser där, men samtidigt måste vi också acceptera näringsidkarna och deras behov av ytor, sa Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande i en intervju i höstas.

Anledningen till att det inte etableras nya p-platser är att kommunen äger för lite mark. Samtidigt är behovet av bostäder för ungdomar stort. Av de cirka 4 500 personer som står i kö för en hyresbostad i Värmdö är drygt 1 700 under 35 år, enligt socialdemokraterna.

– Att kombinera bostäder och infartsparkeringar är ett effektivt sätt att använda marken på. Genom att göra på detta sätt möjliggör vi för fler unga att flytta hemifrån, säger Mikael Lindström, oppositionsråd (S).

Fakta

Här kan p-husen byggas

I sin motion föreslår Socialdemokraterna i Värmdö att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda och detaljplanera för lämpliga centrala platser för infartsparkeringshus med studentbostäder ovanpå.

Gustavsbergs centrum, Värmdö marknad/Charlottendal/Ekobacken, Mölnvik/Grisslinge, Hemmesta centrum/vägskäl och Brunn/Vargbacken nämns som möjliga platser där infartsparkeringshus med bostäder skulle kunna byggas i dialog med berörda markägare.

Källa: Socialdemokraterna