S lovar att bygga tre nya hallar

S garanterar byggandet av tre nya inomhushallar och avsätter 60 miljoner skattekronor.

M garanterar en hall – men hoppas att privata byggare påbörjar andra hallprojekt.

Bristen på inomhushallar i Haninge är stor.

Länge har kommunen talat om ett akut behov av två tre nya idrottshallar.

Men frågetecknen är många om hur bristen ska lösas.

Socialdemokraterna går till val på tre fullstora hallar – placerade vid Tungelsta skola, Haga-Lyckebyskolan och Ribbyskolan.

Man budgeterar 60 miljoner kronor – 20 miljoner för respektive hall.

– Parkeringar finns redan här. Tungelstas kan börja byggas nästa år, säger Robert Noord (S), som anslår högre fritidsbudget för att täcka halldriften.

Moderaterna anslår inga riktade skattepengar utan planerar byggena i samband med skolombyggnationer.

Vikingaskolans hall påbörjas och man planerar även att påbörja Ribbybergsskolans nya hall under nya mandatperioden.

Vikingaskolans är anpassad för gymnastik, dans och cheerleading och förväntas frigöra viktig plats i andra hallar. Hösten 2017 ska den stå klar.

– För ekonomisk vinning försöker vi samordna skol- och hallbyggena. Jag tror att S är minst 60 miljoner underfinansierade, säger fritidsnämndens ordförande Michael Fridebäck (M), som betonar att man redan gjort klart med bygget av 3–5 spontanidrottsplatser med konstgräs som färdigställs vid skolor till våren.

Två privata företag är intresserade av att bygga större Haninge­hallar, enligt Fridebäck. Men när är oklart.

– River man Hanvedens ishall kan man bygga en tredje rink på Torvalla och bygga en multisporthall på Hanveden i stället. Byggena kan påbörjas under mandatperioden.

Södra länet största konstgräshall, air dome-hallen, som Haninge höll på att tappa till Tyresö, är alltjämt aktuell.

Planändringar gör att hallen kan uppföras i Lyckeby, Svartbäcken eller Tungelsta.

– Projektet kan börja nästa år, säger Michael Fridebäck.

Parallellt tittar M med grannkommunerna på en gemensam multisporthall i Skrubba med läktare för närmare 5 000 personer.

– Vi tittar också med Stockholm på att utveckla Högstaområdet till hela Stockholms moderna motorstadion.