S-motion vann med knapp marginal

Österåker Förra året sa kommunstyrelsen nej till en S-motion om att använda turistbyrån i Skutan även som nav för att förbättra dialogen mellan Österåkersborna och kommunen. Men i fullmäktige blev det nyligen oväntat ja: lika många röstade för motionen som för Michaela Fletchers (M) motförslag – och fullmäktiges ordförande, som har utslagsröst gick på socialdemokraternas linje.

– Nu blir informations­kontoret mycket mer spännande när dialogen sätts i fokus och det är jag jätteglad för, säger oppositionsrådet Ann-Christine Furustrand (S).

Av oklar anledning hade kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande, Johan Boström (M), lämnat över ordförandeklubban till Margareta Olin (S) precis innan frågan behandlades.