(S) och (V): Skräm bort duvorna med uggla

Fågelskrämma?
Fågelskrämma?
Duvbajset i tunnelbaneuppgången i centrala Sundbyberg har blivit politiskt.

Nu lanserar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet en lösning på "skitfrågan".

Mitt i Sundbyberg har tidigare berättat om snusket vid tunnelbaneuppgången mot Järnvägsgatan där duvor bajsar på pendlare, rulltrappa och väggar. Hittills har inget verkat hjälpa. Staden och SL har gjort fruktlösa försök med både sittovänliga piggar och avskjutning av fåglar.

Men i ett ledamotsinitiativ från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna lanseras nu en ny idé: att skrämma bort duvorna. Detta genom att attrapper föreställande ugglor eller andra rovfåglar placeras ut på platsen. ”Allra helst sådana med tillexempel rörligt huvud så att de förefaller mer levande”, står i initiativet.

Frågan kan behandlas på stadsmiljö- och tekniska nämnden imorgon, tisdag.