ANNONS

S-politiker fick hemresor betalda

Oppositionsrådet Lars Bryntesson (S) begär ut betydligt högre milersättning än de andra kommunalråden – ofta för resor mellan hemmet i Fruvik och kommunhuset i Gustavsberg.
ANNONS

Värmdös kommunalråd kan precis som andra anställda i Värmdö kommun begära ersättning för utgifter när de använder sin bil i tjänsten. Men i mer än tio år har oppositionsrådet Lars Bryntesson (S) också fått ersättning för bilresor utanför tjänsten – nämligen för färden mellan hemmet i Fruvik och kommunhuset i Gustavsberg.

En granskning av slumpvis utvalda specifikationer som Lars Bryntesson lämnat in visar att mer än hälften av resorna handlar om färden mellan hemmet och arbetsplatsen.

Dessa utbetalningar, som pågått i minst tolv år, uppmärksammades av kommunens nya kanslichef, Maria Larsson Ajne.

– Jag kände mig tveksam till om det här var enligt reglerna, säger hon.

Nu ska Värmdös riktlinjer för resor i tjänsten förtydligas. Men några planer på att återkräva Bryntessons utbetalade bilersättningar finns inte.

– Vi är en ny organisation och vi vet inte vad som sagts tidigare, säger Maria Larsson Ajne.

Lars Bryntesson som tjänar drygt 51 000 kronor i månaden är säker på att han gjort allting rätt. Han säger att han bara begärt ersättning för sina omkostnader då han också stämt träff med personer utanför kommunhuset, men att det inte syns i underlagen.

– Jag har 10–12 möten per dag och har inte redovisat alla. De dagar då jag enbart arbetat i kommunhuset har jag inte begärt ersättning för. Det här har alltid blivit granskat och godkänt. Om jag redovisat fel, varför har ingen sagt något, säger han.

Bryntesson har betydligt högre ersättningskrav för resor i tjänsten än övriga kommunalråd, som i många fall inte begär någon ersättning alls. De senaste fem åren har kommunen ersatt Bryntesson med drygt 170 000 kronor för utlägg för bilresor och p-avgifter.

ANNONS

– Jag är ute och träffar medborgare och representerar Värmdö kommun på olika sätt och det är jag stolt över. Men om det ska fungera måste man också få ersättning för de utgifter man har, säger Lars Bryntesson.