S-politiker kräver att Arriva betalar böterna

Arriva bör självklart betala sina viten.

Det anser landstingspolitikern Erika Ullberg (S), efter Mitt i:s avslöjande att företaget ännu inte har betalat för vinterns trafikkaos.

Minst 130 miljoner, möjligen uppemot 300 miljoner. Så mycket borde Arriva betala enligt avtalet för att man misslyckats med trafiken i norrort, alltså Österåker, Vaxholm och Täby.

Det kunde Mitt i avslöja i förra veckan. Men hittills har företaget bara betalat en miljon.

I stället förhandlar man fortfarande med SL för att få ner summan, trots att stora delar av vitena, enligt avtalet, ska regleras varje månad.

Nu begär Socialdemokraterna i landstinget ännu en gång övergripande diskussioner med Alliansen om hur landstinget ska bli bättre på att styra och se till så att avtal följs.

– Min inställning är att om man har fått böter så ska de betalas, punkt. Och om SL också har brustit ska man ta ansvar för det, säger Erika Ullberg (S), 2:e vice ordförande i landstingets trafiknämnd.

Trots att hon sitter i trafiknämnden har hon hittills inte fått veta exakt hur mycket SL enligt avtalet har rätt att kräva av Arriva – mer än att det rör sig om ”stora summor”.

– Jag har läst artikeln i Mitt i och tycker att det är jätteviktigt att det här blir belyst. Det är självklart problematiskt både för oss som upphandlare och för våra resenärer om man kan bete sig illa eller misslyckas med sin uppgift och sedan slippa betala böter.

Enligt Erika Ullberg har hon flera gånger velat ha en ”strategisk” diskussion med alliansmajoriteten i landstinget om hur landstingets avtal ska se ut och hur man ska se till så att de följs. Inte minst efter landstingets tidigare misslyckanden, som 2011 då Securitas biljettkontrollanter för SL:s räkning visade sig fuska, och två år tidigare då Busslink i Norrtälje visade sig skicka bluffakturor till SL.

Nu senast har det handlat om brittiska bolaget Serco som ekobrottsutreds i Storbritannien, men som trots det vann landstingets upphandling av skärgårdstrafik för några veckor sedan.

Men enligt (S) har intresset från moderatledningen hittills varit svalt.

– Vi är oroade generellt över landstingets avtalsuppföljning.

Hur påverkar det här landstingets möjlighet att ingå nya avtal med utförare i framtiden?

– Det påverkar ju förtroendet för oss i allra högsta grad.

Mitt i har varit i kontakt med SL som fortfarande inte vill uppge exakt hur stora vitesbelopp man begär av Arriva.

Min inställning är att om man har fått böter så ska de betalas, punkt.Erika Ullberg (S)