S rasar mot trepartialliansens förslag att stoppa hyresförhandlingar

180 modulbostäder för ungdomar blev inflyttade för ett år sedan längs Gamla Nynäsvägen i Handen. Debattören undrar varför det inte kom några flygblad mot dessa bostäder.
180 ungdomsbostäder flyttades in tidigare i år längs Gamla Nynäsvägen. S rasar mot trepartialliansens hållning att säga nej till förhandlingar av hyresnivån vid markanvisningar. Något man tror kommer sätta stopp för fler ungdomsbostäder.
L, M och KD vill inte låta Haninge kommun förhandla hyresnivån med byggherrarna vid markanvisningar.

Det får S att rasa. Skulle alliansen få med sig SD och de politiska vildarna är S rädda att det inte blir fler ungdomsbostäder i Haninge.

Framförallt är man kritiska mot KD, som lagt motion om just fler ungdomsbostäder. Men KD slår tillbaka.

Nyligen uppfördes 180 ungdomslägenheter i begagnad modulform längs Gamla Nynäsvägen i Handen.

Och samtliga partier i fullmäktige vill att det ska byggas fler i Haninge, men nu tror S att det ser mörkt ut.

S, MP och C vill att kommunen ska kunna förhandla hyresnivån med byggherrarna för nya bostadsbyggen vid markanvisningar. Men trepartialliansen vägrar.

Får alliansen stöd av SD och de politiska vildarna, tror S att chansen att bygga fler ungdomsbostäder i Haninge försvinner.

Utan att diskutera hyresnivån är det helt osannolikt, menar Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande, att fler ungdomsbostäder byggs i kommunen.

– Haninge växer och det är viktigt att vi bygger bostäder för olika människors behov. Vi vill till exempel bygga bostäder för ungdomar och seniorer som fler har råd med men oppositionens förslag försvåras det, säger Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Framförallt är S kritiska till KD, som nyligen lämnade in en motion om att bygga fler ungdomsbostäder intill kommunhuset i Handen.

S menar att agerandet är motsägelsefullt.

– Att kunna diskutera hyressättning med byggföretag är ett nödvändigt verktyg om vi ska bygga ungdomsbostäder som Haninges ungdomar har råd med. Kristdemokraternas förslag är motsägelsefulla och de behöver bestämma sig, säger Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Marie Litholm, KD:s gruppledare i Haninge, menar att Meeri Wasbergs kritik slår helt fel.

– Centralt vet jag att vi inom KD väl inte sett hyressubventioner i form av billigare mark som en lösning. Generellt så vill vi inte kunna utlova några förhandlingar kring markanvisningar. Däremot har vi internt pratat om att äldreboende, förskola och ungdomsbostäder är riktade projekt som mer eller mindre är uppdrag från kommunen. Då villkorar ju kommunen, och då kan vi diskutera markpriset, säger Marie Litholm (KD).

På måndag 15 februari är nästa kommunfullmäktige.