16

procent av alla privat­ägda bilar i Sundbyberg är miljöbilar, vilket kan jämföras med Solna, där 17 procent kör miljövänligt, enligt siffror från Trafikanalys.