ANNONS

S säger nej till mindre sporthall

Det planeras bostäder, förskola och äldreboende i Tungelsta – och en mindre idrottshall. Trots brist på stora blir det en liten.
ANNONS

Kommunen hade arbetat fram en detaljplan för ett nytt område i Tungelsta och ärendet skulle nyligen godkännas. Men Socialdemokraterna vill ha en fullstor hall och krävde återremiss.

– Vi har en hallbrist särskilt i de södra kommundelarna. Där skulle vi behöva ha en eller ett par hallar till, säger Michael Fridebäck (M) ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Särskilt viktigt är det med mer hallutrymme för sporter som cheerleading och gymnastik, betonar han.

Robert Noord (S), vill ha en fullstor hall med läktare.

– Då kan föräldrarna kan vara med och titta, säger han.

Kommunen borde från början ha ritat in en stor hall i planen, menar Robert Noord.

– Det är glädjande är att vi har ett rikt föreningsliv och att många vill idrotta och det ska vi värna om.

Martina Mossberg (M), kommunstyrelsens ordförande, håller med om att det behövs fler stora idrottshallar. Men planen för Tungelsta står kvar, trots Socialdemokraternas protest.

– Vi har jobbat med planen i två år och vi kommer inte att börja om. Det enda som händer är att planen fördröjs någon månad, säger hon.

ANNONS

Hon säger att Socialdemokraterna inte sagt något tidigare under planprocessen.

– I framtida detaljplaner i Tungelsta kan det absolut vara aktuellt med en fullstor idrottshall, men inte i den här.

Martina Mossberg beklagar att bygget blir försenat.

– Det är oroväckande att Socialdemokraterna förhalar en detaljplan som möjliggör både förskola och bostäder i Tungelsta, säger hon.

Fakta

Så ser förslaget ut nu

Idrottshallen ingår i detaljplanen. Platsen för bygget är mellan befintliga flerbostadshus i Lillgården och Stavsvägen i Tungelsta.

Utöver hallen planeras:

160 bostäder planeras, de flesta i två-trevåningshus.

Ny skola.

Ny förskola.

Nytt äldreboende.

Källa: HANINGE KOMMUN

ANNONS