S vill återinföra ”Drogkampen”

ÖSTERÅKER Socialdemokraterna i Österåker vill återinföra en motsvarighet till Drogkampen, ett förebyggande arbete mot narkotika och andra droger för skol-elever som lades ner för två år sedan.

I en motion skriver S-politikerna Klas-Göran Wändesjö och Kristina Embäck att ”Drogkampen var ett bra och uppskattat verktyg för att nå unga i ett tidigt skede i livet”.

Drogkampen lades ner sedan kommunledningen minskat stödet kraftigt 2009. Då minskades man även anslaget till Trygg i Österåker.