S vill att Täby kommun blir ett föredöme

TÄBY Kommunen bör bli ett föredöme vad det gäller att anställa personer med funktionsnedsättning. Det anser Socialdemokraterna i Täby.

Enligt dem är det en rimlig målsättning att 10 procent av alla nyanställningar inom kommunen görs på det sättet.

Liknande krav bör även ställas på företag som kommunen anlitar, tycker Socialdemokraterna.

Det skriver partiet i ett pressmeddelande och hänvisar till en FN-konvention om rättigheter för personer med funktionshinder.