S vill bygga park vid äldreboende

ÖSTERÅKER Socialdemokraterna vill anlägga en liten park med parkbänkar i Sjökarby. Tanken är att göra det lättare och trevligare för anhöriga och äldre på Solskiftets, Smedbygårdens och Enebackens äldreboenden som vill gå på promenad.

Enligt S har flera invånare framfört önskemål om att området piffas upp, exempelvis med planteringar.

– De saknar även bänkar med lagom avstånd emellan eftersom de behövs för pauser i promenaden, säger Rosita Olsson Palmberg (S).