S vill ersätta depå med 1 000 bostäder

SL:s bussgarage i Handens industriområde bör ersättas med 1 000 bostäder så fort det går. Förslaget kommer från oppositionen.

Men SL själva tror sig inte kunna få fram en ny depå inom de närmaste fyra åren.

Just som Wallenstam och HSB är i slutfasen på sina bostadsprojekt vid kommunhuset respektive i centrala Handen, kommer oppositionen med ett förslag om att öka trycket på SL att flytta bussdepån från Handens industriområde till nya företagsparken Albyberg.

1 000 nya bostäder bör kunna byggas på industriområdet, menar Socialdemokraterna, som lagt en motion om utveckling av området.

– Majoriteten är väldigt passiv och väntar på att marknaden själv ska lösa SL:s garageflytt. Vi vill att kommunen aktivt går in och uppvaktar SL för flytten till Albyberg. Om inte kommunen gör det så finns det stor risk att ingenting händer, då andra aktörer inte vill vara pådrivande utan kan vara nöjda med situationen. Bostäder bör uppföras så snart det bara går, säger oppositionsrådet Robert Noord (S).

SL, som även har ett bussgarage i Jordbro, för samtal med kommunen och ser över möjligheterna att slå samman de två depåerna till en helt ny vid Dalarö­korset norr om Albyberg.

– Bussdepån är gammal, sliten och trångbodd och vi ser behovet av en ny, större och mer modern depå. Men vi är väldigt tidigt i planeringsstadiet och måste få ny plats och mark innan vi tar det steget, säger Jesper Pettersson, pressansvarig på SL.

– Det handlar om fördjupad studie, genomförandebeslut, erforderliga till- stånd, bygglov och överklaganden. Det tar åtminstone tre fyra år innan en ny depå är på plats.

Utöver SL:s bussgarage hoppas Socialdemokraterna att flera andra företag, främst bilverkstäder, väljer att flytta från området. Man menar att bostäder skulle möjliggöra en framtida broförbindelse över väg 73 mellan Brandbergen och Handen.

Majoriteten vill dock inte stressa SL.

– Det finns många andra platser vi kan lägga resurser på, som Dalarövägen vid Statoil och Sats och området Dalarövägen-Eskilsvägen, säger Peter Olevik Dunder (FP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Fakta

Byggprojekt

196 hyreslägenheter byggs av Wallenstam utanför kommunhuset. Inflyttning pågår.

80 nya bostadsrätter byggs centralt i Handen av HSB. Inflyttning i år.

300 hyreslägenheter ska byggas av Bygg-Fast och Hemfosa fastigheter för försvarsanställda vid Ribby ängar. Inflyttning 2013.