S vill ha mer idrott på skolans schema

En timme idrott på schemat varje dag för skolelever i Farsta. Det föreslår Socialdemokraterna i sin alternativa budget.

Pilotprojektet går ut på att fem skolor i Stockholm skulle få extra resurser att införa daglig idrottsundervisning. Farsta är en av de stadsdelar som föreslås ingå i satsningen.

– Barnfetman ökar, samtidigt som vi vet att skolresultaten påverkas positivt av fysisk aktivitet. Vi vill ge barn i Stockholm chans till bättre psykisk och fysisk hälsa och samtidigt klara skolundervisningen bättre, säger Roger Mogert (S) oppositionsborgarråd.

Skolorna i de utpekade stadsdelarna ska enligt förslaget själva få ansöka om att delta. Satsningen beräknas kosta staden 15 miljoner kronor och är tänkt att pågå i fem år. Enligt Socialdemokraterna är förslaget att betrakta som ett vallöf-te.

Blir det däremot fortsatt borgerligt styre i stadshuset lär det inte bli verklighet. Alliansens frontfigur i skolfrågor, skolborgarrådet Lotta Edholm, tycker inte att idrotten behöver så stort utrymme.

– För att kunna avsätta en timme om dagen till idrott måste man ta tid från något annat ämne. Fysisk aktivitet är viktigt, men jag är inte beredd att minska tiden för svenska, engelska och matematik, säger hon.

Hon lyfter dessutom fram Farsta som en stadsdel där idrotten redan har en framskjuten plats.

– I Farsta samarbetar skolor och föreningar efter skoltid genom Idrottslyftet. Skolan ger barnen en chans att upptäcka idrotter som passar just dem och föreningarna erbjuder skolorna idrottsaktiviteter för alla elever. Det tycker jag är en bra modell, säger Lotta Edholm (FP).