S vill ha tydligare regler för båtplatser

Reglerna för kommunens båtplatser är oklara och behöver ses över. Det anser socialdemokraterna i Österåker.

– Några politiskt fattade beslut vad gäller regler för denna kö till kommunens båtplatser har inte varit möjligt att få fram, trots idogt letande. Uppgifter finns om att det förekommer att kommunens båtplatser hyrs ut i andra hand, vilket sätter kösystemet ur spel och det borde inte få förekomma, säger oppositionsrådet Ann-Christine Furu­strand (S).

Enligt S står cirka 70 personer i kö för kommunal båtplats.

Kön sköts av enheten för sport och fritid på uppdrag av samhällsbyggnadsförvaltningen.