S vill höja skatten för satsning på skolan

Äldreomsorgen, skolan och fler unga i jobb är första prioritet för Allianspartierna i Tyresö de kommande fyra åren.

Socialdemokraterna vill se en rejäl satsning på skolan. Men då krävs en skattehöjning.

Den kommande mandatperioden utlovar de nu styrande Allianspartierna en stabil ekonomi och en hög investeringstakt, men också ytterligare 722 miljoner till de kommunala verksam­heterna.

Inom äldreomsorgen framhåller Allianspartierna den kommande Silviahemscertifieringen, där alla som jobbar inom äldreomsorgen ska utbildas i bemötande av dementa.

– Det här är en helt banbrytande unik satsning som vi blir först i landet med, säger Andreas Jonsson (M), ordförande i socialnämnden.

Socialdemokraterna i kommunen bjuder dock över Allianspartiernas välfärdssatsningar med ytterligare 38 miljoner kronor. Pengarna ska framför allt gå till skolan, men även äldreomsorgen och förebyggande insatser på det sociala området prioriteras, liksom ett större plus vid årets slut.

De är övertygade om att det går att skaka fram pengar genom att minska på lokalkostnader, se över chefsskapen inom förvaltningen och minska antalet personer i kommunens ledningsgrupp. Partiet föreslår också en kraftigt höjd bygglovsavgift.

Sist men inte minst krävs dock också en skattehöjning på 15 öre för att satsningarna ska vara finansierade fullt ut.

– Skillnaden mellan oss och Allianspartierna är att vi vågar se problemen i skolan och att vi måste göra något åt dem. Man kan inte stoppa huvudet i sanden och låtsas att allt är bra, säger oppositionsrådet Anita Mattsson (S).

I Allianspartiernas investeringsplan för den kommande fyraårsperioden finns flera stora investeringar, till exempel cykelbana, gångtunnlar och ett tredje körfält på Tyresövägen. Andra stora utgifter blir ett nytt gymnasium och en ny ishall.

Socialdemokraterna är överens om prioriteringarna, men menar att besluten fattas på för dåliga underlag och ser en stor risk för att kostnaderna skenar i väg.

Fakta

Det här vill Alliansen investera i fram till 2018

Cykelbana, gångtunnlar och ett tredje körfält på Tyresövägen.

Nytt gymnasium.

Ny ishall.

Upprustning av ridhuset.

Utbyggnad av cykelnätet.

Konstgräsplan i Tyresö strand.

Fortsatt utbyggnad av VA i Östra Tyresö.

Friidrottssatsning på Trollbäckens IP.

Upprustning av Alby friluftsområde.