S vill inte ha sänkt skatt i Salem

En bra plats för ungdomsbostäder, tycker S.  Foto: Lena Schelin.
En bra plats för ungdomsbostäder, tycker S. Foto: Lena Schelin.
Styrande Alliansen i Salem tänker sänka skatten i Salem nästa år. Men Socialdemokraterna går emot.

I sin skuggbudget vill de i stället satsa upp till 40 miljoner kronor på lägenheter för unga.

I skogspartiet vid korsningen Salemsvägen/Säbytorgsvägen vill Socialdemokraterna att Salems kommun bygger 30 ungdomsbostäder. Inspirationen kommer ifrån Botkyrka kommun som nu uppför hyresrätter för unga på flera håll genom det kommunala bostadsbolaget Botkyrkabyggen. I Salem har antalet hyresrätter blivit över 400 färre sedan 1990.

– Kommunen kan behöva bilda ett bostadsbolag. Eller så investerar kommunen och säljer byggnaderna till ett bostadsbolag. Bara det blir gjort, säger oppositionsrådet Arne Närström (S).

Partiet går emot Alliansens beslut att sänka kommunalskatten med 25 öre. I stället vill de se andra satsningar. I sin skuggbudget för de kommande åren avsätter partiet också 110 miljoner kronor till att köpa äldreboendet i Söderby park som snart är klart för inflyttning. Kommunen har en option på att köpa äldreboendet och Arne Närström (S) menar att det ser ut att bli ekonomiskt fördelaktigt.

Kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) är med på att utreda ett köp. Däremot ogillar han S idé om ett kommunalt bostadsbolag och att finansiera byggen.

– Vi ska inte lägga skattepengar på det. Då riskerar vi att subventionera hyrorna. Vi litar på att vi kan skriva avtal med byggare, säger han.

Men subventionerar Botkyrkabyggen eller Stockholmshem?

– Jag kan inte deras ekonomi. Men med Närströms resonemang finns risken, säger Kalderén.

Även Miljöpartiet och Vänsterpartiet är emot sänkt skatt och för bildandet av ett kommunalt bostadsbolag.

Budgeten debatteras och klubbas i kommunfullmäktige den 19 november, vilket som alltid är öppet för allmänheten.