S vill satsa 70 miljoner på Värmdös skolor

Mer bostäder, fler lärare, lekplatser, turistbyrå och en miljonsatsning på skolan. Socialdemokraterna slår tillbaka mot Alliansens skattesänkning i nya budgetförslaget.

– Valet står mellan hundra kronor mer i plånboken eller möjligheten att anställa hundra pedagoger säger Mikael Lindström (S), oppositionsråd.

70 miljoner kronor. Så mycket vill Värmdös största oppositionsparti Socialdemokraterna satsa på skolan i sitt budgetförslag inför 2017, samma summa som Alliansen vill sänka skatten med.

I de borgerligas förslag var den kanske största förändringen en skattesänkning med 70 öre med motiveringen att kommunen inte skulle ta ut mer i skatt än vad de behövde. För de 70 miljonerna vill Socialdemokraterna istället anställa fler lärare och höja lönerna.

– Valet står mellan hundra kronor mer i plånboken eller möjligheten att anställa hundra pedagoger. Vi har gjort vårt val, säger Mikael Lindström (S), oppositionsråd.

Förutom investeringarna i skolan innehåller partiets budget även flera insatser för ökat bostadsbyggande. 40 miljoner kronor ska gå till markköp för fler nya bostäder och arbetsplatser. Utökade infartsparkeringar, gång- och cykelvägar, fler lekplatser, gratis simundervisning till de minsta barnen och avgiftssänkningar för VA står också på agendan.

– Vi tycker det är bättre att sänka avgifter än att sänka skatten när utrymmet finns. Vi genomför ”Värmdö simmar” där skolorna stöttas för simundervisningen på Gustavsbergsbadet, säger Mikael Lindström.