S vill satsa på den nya kvinnojouren

Socialdemokraterna vill ha en storsatsning på ny kvinnojour och en särskild äldreombudsman.

700 000 kronor vill Socialdemokraterna ge den nya kvinnojour som är på gång att starta i Väsby och som Lokaltidningen Mitt har berättat om. Den gamla kvinnojouren lades ner förra året sedan kommunbidraget på 110 000 kronor inte räckt till en heltidstjänst. Den nystartade jouren har hittills bara fått 80 000 kronor i startbidrag.

– Vi har tittat på jämförbara kommuner som Sollentuna. De satsar 800 000 kronor per år vilket ger jouren stabilitet och möjlighet att ha anställda och lokaler som kan vara en träffpunkt, säger Leif Berglund (S).

– 80 000 kan väl duga som startbidrag men vi vill att pengar ska reserveras så att de inte ska behöva tigga medel när de väl har kommit igång.

I sin tilläggsbudget lanserar Socialdemokraterna också idén om att inrätta en äldreombudsman som ska kunna hjälpa och stödja äldre kommuninvånare när de exempelvis ska förändra sin boendesituation. Satsningen är på en halv miljon kronor.

– Idén kommer efter diskussioner och samtal med äldre och pensionärsföreningar. Vi tror att en sådan person skulle göra stor nytta.

Sedan tidigare är det känt att Socialdemokraterna vill höja skatten med 15 öre, pengar som S helt vill använda till skolan.

– Pengarna ska gå till mindre klasser och höjda lärarlöner. Dessutom vill vi att skolorna med de största utmaningarna ska få mer resurser, säger Leif Berglund.

Det ger verksamheten stabilitet och möjlighet att ha anställda och lokaler.