S vill stimulera lärare att utbilda sig

Huddinge Socialdemokraterna i Huddinge är kritiserar skolornas utveckling i kommunen. Man hänvisar bland annat till Skolinspektionens rapport som trycker på brister som avsaknad av likvärdig utbildning.

S föreslår därför i sin budget för nästa år att man ska lyfta skolorna, till exempel genom att prioritera lärarna. De ska bland annat få bättre förutsättningar och stimuleras till vidareutbildning. Man vill även öka stödet till elever med särskilda behov, meddelar partiet.