Så ändras tvåans och treans buss

Parkeringar försvinner och fler filer där bara bussar får köra.

Nu ska även treans och tvåans buss bli snabbare.

De senaste åren har staden ändrat en del på ettans och fyrans bussar för att få bättre flyt i turerna – som tidigare har gått för långsamt.

Nu har man tagit beslut om att även ändra på blåbussarna två och tre. Och i stort kommer alla stadsdelar i innerstan att påverkas när busskörfälten blir fler och runt 30 parkeringsplatser försvinner i innerstan.

– Syftet är ju att förbättra framkomligheten. Att bussarna ska gå lite snabbare och framför allt bli pålitligare och komma med mer jämna mellanrum, säger Erik Hollander, trafikplanerare på trafikkontoret.

Staden satsar 3,5 miljoner kronor på omläggningen av det två busslinjerna. Målet är att minska restiderna med tio procent och att snitthastigheten ökar till 20 km/h för de båda bussarna.

Till sommaren ska åtgärderna börja synas och till oktober hoppas trafikkontoret att man är klara med förändringarna.

Det försvinner då totalt ett trettiotal p-platser på Hantverkargatan på Kungsholmen, Torsgatan på Norrmalm, och Erstagatan på Södermalm.

– Det finns problem med dubbelparkerade bilar som gör att bussar inte kommer förbi på dessa sträckor. Framför allt att minskar risken för dubbelparkering genom att vi anlägger fler platser för lastning och lossning, säger Erik Hollander.

Genom att förbättra lastnings- och lossningsmöjligheter på en del sträckor tas p-platser bort. En del stoppförbud förlängs också, vilket gör att p-platser försvinner.

800 meter nya bussfiler ska också målas upp på innerstans gator. För blåbuss två bland annat Hamngatan och Birger Jarlsgatan i city. För blåbuss tre blir det utökade bussfiler i korsningen Ringvägen och Götgatan på Södermalm, men även på Torsgatan och S:t Eriksgatan.

Fakta

Det här sker hos dig

600 meter nya permanenta och tidsbegränsade busskörfält i innerstan inrättas, filer där bara bussar får köra.

Totalt 30 parkeringsplatser försvinner. Cirka 13 på Hantverkargatan till förmån för flyttad bussuppställning och utökade lastplatser. Cirka 11 platser på Torsgatan norr om Rödabergatan mot Torsplan till förmån för tidsbegränsat kollektiv körfält. Och cirka 6 platser på Södermalm till förmån för utökade lastplatser.

Väjningsplikt införs på flera angränsande gator till bussarnas körväg, framför allt på Hantverkargatan.

Förändringar påbörjas till sommaren och väntas vara klara till oktober i bästa fall.

Källa: Trafikkontoret