Så blir bussterminalen vid Slussen – tyck till om det nya förslaget

Här stiger resenärer på och av bussarna.
Här stiger resenärer på och av bussarna.
Vänthall och bussutrymmen ska skiljas åt med glasväggar och glasdörrar.
Vänthall och bussutrymmen ska skiljas åt med glasväggar och glasdörrar.
En ny vänthall ska byggas inne i bergrummet.
En ny vänthall ska byggas inne i bergrummet.
Bussinfarten från Stadsgårdsleden.
Bussinfarten från Stadsgårdsleden.
Ingång för resenärer från Katarinavägen.
Ingång för resenärer från Katarinavägen.
Nu är det nya förslaget till bussterminalen i Katarinaberget här.

Och stockholmarna får tycka till om planen fram till den 12 juli.

En ny bussterminal vid Slussen har diskuterats under flera år. Den förra detaljplanen stoppades av mark- och miljödomstolen, men nu har Stockholms stad tagit fram ett nytt förslag till detaljplan för en ny bussterminal i berget under Katarinavägen och Mosebacke.

Och fram till den 12 juli har alla möjlighet att lämna synpunkter på samrådsmaterialet som tagits fram.

– Det viktiga med den här terminalen är att säkra resandet från den östra sektorn till den centrala sektorn nu och i framtiden. Samt att förbättra kontakten med den övriga kollektivtrafiken som till exempel tunnelbanan, säger Fredrik Meurling, planhandläggare på stadsbyggnadskontoret.

Förslaget presenterar en terminal som ligger i helt nya bergrum som sprängts in under Katarinavägen och Mosebacke. I bergrummet ska en vänthall byggas som skiljs åt från bussutrymmen med glassväggar och glasdörrar.

Terminalen ska ha sex ankomstplatser, 17 avgångsplatser samt 17 platser där bussarna ställs upp i väntan på nästa tur. Det betyder två färre ankomstplatser än vad som tidigare planerats.

Men terminalen ska vara anpassad till att möta det framtida resandebehovet från Nacka och Värmdö.

År 2020 beräknas 37 000 passagerare passera per dygn, jämfört med dagens cirka 33 000 resenärer per dygn.

– Man bygger även en terminal i Nacka centrum och tunnelbanan ska även gå dit ut. Så tillsammans tar de hand om och fördelar ut resande beroende på vart man ska. Färre kommer att åka buss den sträckan i och med tunnelbanan, säger Fredrik Meurling.

I förslaget så kan resenärer välja flera entréer. Huvudentrén ligger på Katarinavägen och ytterligare en entré skapas vid kajplan intill Stadsgårdsleden, i Lokattens trappor. Trapporna öppnas för gångtrafik mellan Katarinavägen och Stadsgården samt en ny hiss uppförs intill.

Bussarna kommer att anlända till terminalen från Stadsgårdsleden via en infart under Saltsjöbanans spårområde.

Ska man byta mellan buss och tunnelbana kommer det att bli lite längre att gå. Men enklast gör man det via tunnelbanans södra entré mot Götgatan. Det kommer att vara 340 meter mellan tunnelbaneperrongen och avgångsplatsen längst bort istället för 225 meter som det är i dag.

– Målet är ju alltid så korta avstånd som möjligt. Tillgängligheten är en av de viktigaste frågorna och då är distanser en sak som påverkar. Men de närmsta ankomstplatserna är de som kommer att användas i första hand. De längre ifrån används vid maxkapacitet, säger Fredrik Meurling.

Sedan tidigare finns det en överrenskommelse om finansiering mellan Stockholms stad, Nacka och Värmdö kommuner samt landstinget. Den beräknade kostanden ligger på 1,4 miljarder.

Nu visas det nya planförslaget i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4, i Slussens informationslokal på Stadsgården 8 och på Södermalms stadsdelsförvaltning på Medborgarplatsen 25. Den 14 juni hålls ett samrådsmöte i Medborgarhuset.