Så blir det 2018 – när Odenplan grävs upp igen

När Odenplan blir iordningställt efter Citybanebygget gäller det att passa på att njuta – inom ett par år förvandlas torget till en jättegrop igen.
När Odenplan blir iordningställt efter Citybanebygget gäller det att passa på att njuta – inom ett par år förvandlas torget till en jättegrop igen.
Susanne Cederberg.
Susanne Cederberg.
Ingrid Angerot.
Ingrid Angerot.
Edvin Olsson.
Edvin Olsson.
Knappt har byggdammet lagt sig innan det är dags för nya sprängningar vid Odenplan. Återigen kommer boende att störas, trafiken spärras av – och platsen bli en byggrop.

Fortfarande är det avspärrat vid soltrappan på tunnelbanenedgången, och det ligger grushögar som ännu inte är borttagna på torget. Odenplan börjar ändå komma i ordning. Soliga dagar sitter Vasastadsbor på de nya parkbänkarna och tittar ut över folket som passerar. Det kan vara bra att passa på, för Odenplan kommer inför överskådlig framtid att vara en ganska råddig plats.

Nästa år invigs Citybanan och den blir en av landets största knutpunkter för kollektivtrafiken.

Och snart ska den nya gula linjen dras till Arenastaden. Arbetena sätter i gång 2018 och beräknas ta mellan fyra och fem år. Linjen blir tunnelbanenätets kortaste med bara tre stationer: Odenplan, Hagastaden och Arenastaden.

Det är landstingets förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) som håller i projektet. Att det inte kommer att gå smärtfritt framgår av en skrivelse som staden gjort till FUT med en vädjan om att ta hänsyn till att de som bor och vistas kring Odenplan redan har gått igenom en lång period av byggen och sprängningar.

– Odenplan har med Citybanan varit ett kapitel för sig ganska länge, säger Anton Västberg, projektledare på stadsledningskontoret.

– Därför vill vi att man försöker vara lite varsam. Det är klart att för de närboende blir det inte så kul att ha ett schakt bredvid sig igen.

De kommer, precis som tidigare, att känna av vibrationer och buller.

– Hur länge man störs beror på hur nära ovanpå tunneln huset står och vilken våning man bor på. På hur det är grundlagt och om det står på berg. Och inte minst på vem man är som person. Om man är pensionär eller föräldraledig påverkar det förstås mer, säger Emma Sahlman, pressansvarig på FUT.

Det kan därför bli aktuellt att evakuera boende.

– För dem som vistas hemma mycket dagtid erbjuder vi tillgång till en egen liten lägenhet i tillfälliga paviljonger medan de störande arbetena pågår. De som blir mycket störda under en längre tid kan man få annan tillfällig bostad.

Också skolorna i närheten, Vasa Real, Gustav Vasa skola och Karlbergs skola, kan störas. FUT tror att Vasa Real påverkas mest och att undervisningen kan få flytta.

Det blir också knöligare för alla resenärer.

– Man ska gräva upp både delar av Odenplan och uppgången mot Karlbergsvägen. Då blir det trafikomläggningar. Biltrafiken påverkas. Bussarna får köra andra vägar. Gående och cyklister påverkas. Men det är inte i paritet med Slussen, säger Anton Västberg.

Nu hoppas staden att de planer som redan är spikade för Odenplan ska gå att samordna med gula linjen. Däribland en gångtunnel med butiker mellan stationen och Åhlénshuset och ett underjordiskt cykelgarage som ska öppna redan i år.

– Ja, vi har ju ett kontinuerligt samarbete. Men det har inte varit helt problemfritt och vi tycker kanske att man hade kunnat lösa det på ett bättre sätt, säger Anton Västberg.

Emma Sahlman är av en annan åsikt och hon menar att man definitivt vill samordna arbetena.

– Vi vill absolut samordna Gula linjen med andra arbeten så att tredje man blir så lite påverkad som möjligt. Det gynnar med all sannolikhet samtliga projekts tidplaner och kostnader.

Gula linjen ingår i Stockholmsöverenskommelsen där staten och landstinget gjort upp med Stockholms stad, Nacka och Järfälla kommuner samt Solna stad om utbyggd tunnelbana mot att kommunerna bygger bostäder.

Men nyligen stoppade mark- och miljööverdomstolen Solnas bostadsbygge vid Råstasjön och därmed deras del i gula linjen. Något som trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) till Mitt i sagt ”väcker många frågor”.

Anton Västberg kommenterar det beskedet:

– Jag börjar bli luttrad. Vi jobbar efter att det ska bli av men stora infrastrukturprojekt har en tendens att ta sina egna vägar, säger han.

Hur det än går finns fler planer för Odenplan.

– Antingen är det Roslagsbana till T-Centralen via Odenplan, eller tunnelbana till Täby. Regeringen ska komma med besked i början av 2018 om vilket alternativ det blir, säger Kristian Hoffman, pressansvarig på landstingets trafikförvaltning.

De planerna ligger längre fram i tiden. Men man kan ändå inte räkna med lugn runt Odenplan på lång sikt. För det finns planer på en andra etapp för Citybanan med fyra spår och två plattformar norrut. Då blir det nya sprängningar.

Fakta

Stökigt i många år framöver

2018 börjar arbetena med gula linjen. Arbetena beräknas ta 4–5 år.

T-banestation Odenplan får en ny plattform. Entrén blir densamma för Citybana och tunnelbana. Vid Karlbergsvägen byggs en ny nedgång.

Gröna linjen kommer att påverkas.

Under arbetena stängs trafiken på Odengatan eller Karlbergsvägen samt Västmannagatan och Upplandsgatan mot Karlbergsvägen av i omgångar.

Förhandlingar pågår om kollektivtrafiken i norrort. Alternativen är att förlänga röda linjen till Täby eller Roslagsbanan till T-Centralen via Odenplan. I så fall blir det en utbyggnad även där.

På lång sikt planeras en utbyggnad av Citybanan med fler spår och plattformar.

Vad tycker du om att Odenplan blir en byggarbetsplats igen?

Susanne Cederberg, 35, Vega­gatan:

”Jag har inte stört mig även om det är lite tråkigt att torghandeln och blomsterförsäljningen försvunnit. Det är bra att de rustar upp kollektivtrafiken men jag oroar mig lite för att det blir det väldigt mycket folk när Citypendeln öppnar. Och om projekten inte samordnas kan de bli onödigt dyra.”

Ingrid Angerot, 85, Rörstrandsgatan:

”Den sista tiden har det varit riktigt bra, men det var knöligt ganska länge. Men det visste man ju det skulle ta tid. Att det blir ännu mer arbeten verkar jobbigt, och när det är klart lever jag nog inte.”

Edvin Olsson, 22, Hagagatan:

”Jag åker inte så mycket kollektivt och har inte störts när Citybanan byggdes. Det är väl bra att man bygger ut tunnelbanenätet även om det ser tråkigt ut med alla byggrejor på Odenplan. Men det får man nog ta.”