Så blir Kärrtorps nya torg

Så här ser det slutgiltiga förslaget på torget ut.
Så här ser det slutgiltiga förslaget på torget ut.
50-tals stilen, gungor under tunnelbanan och sittplatserna fick vara kvar. Men med ett lite annorlunda utseende.
50-tals stilen, gungor under tunnelbanan och sittplatserna fick vara kvar. Men med ett lite annorlunda utseende.
Översiktsskiss över torget.
Översiktsskiss över torget.
Fler soliga sittplatser och en scen är några delar i det färdiga förslaget av Kärrtorps nya torg. Men de omdiskuterade borden blir kvar.

Nu har de färdiga förslaget kommit för hur det nya centrumet i Kärrtorp kommer att se ut.

I februari ställde Stockholms stad ut ett första förslag på hur skisserna över det nya torget i Kärrtorp skulle se. Flera Kärrtorpsbor samlades på Teater Reflexen för att tycka till och förslaget fick både ris och ros.

– Överlag var folk positiva till förslaget. Mest synpunkter hade man på att ta bort skrämtaket vid rappen mot Coop. Så vi bestämde oss för att behålla den funktionen men den kommer att se annorlunda ut, säger landskapsarkitekt Christina Reje Rahmberg.

Alla uppskattade heller inte de stolar som staden hade som förslag till sittmöbel till det tillhörande bordet. Så i det nya förslaget visar man upp bänkar, som ska generera i fler sittplatser. Stockholms stad har också ändrat placeringen av sittgruppen för att den inte ska vara i vägen för gående till tunnelbanan.

– Vi bestämde oss för att jobba vidare med det eftersom det stämde överens med de förslag vi fått tidigare vad man ville använda torget till. De kommer att vara placerade där det är eftermiddags- och kvällssol, säger Christina Reje Rahmberg.

I närheten av borden kommer man dessutom ha upphöjda rundlar som både ska fungera som sittplatser.

– Men en av dem kommer att vara lite större och kommer att kunna användas som en scen, säger Christina Reje Rahmberg.

Nästa steg är att projektera förslaget och ta fram bygghandlingarna. I det stadiet tror Christina Reje Rahmberg inte att några större förändringar på utseendet kommer att ske.

Upprustningen av torget finansieras av de nya bostäderna som planeras i centrumet. Går allt smidigt med de två detaljplaner tror Stockholms stad att man kommer att kunna börja bygga under våren nästa år.