Så blir nya Ankdammskorset

Föreslagen bebyggelse längs Frösundaleden-Ankdammsgatan.
Föreslagen bebyggelse längs Frösundaleden-Ankdammsgatan.
Föreslagen bebyggelse längs Frösundaleden.
Föreslagen bebyggelse längs Frösundaleden.
Föreslagen bebyggelse längs Ankdammsgatan.
Föreslagen bebyggelse längs Ankdammsgatan.
Kvartersplanen med det befintliga 14-våningshuset i mitten.
Kvartersplanen med det befintliga 14-våningshuset i mitten.
Nu är planen för det nya bostadskvarteret vid Ankdammsgatan-Frösundaleden ute på samråd. Förslaget innebär att kontorshuset, där Lidl ligger, och bensinmacken rivs, och ersätts med ett slutet kvarter med cirka 325 bostäder.

Igår beslutade Byggnadsnämnden att genomföra samråd kring kvarteret Byggmästaren. Här vill Gabrielsson Invest AB, Ikano och Solna stad bygga 325 bostäder i ett slutet kvarter. 10 av bostäderna ska vara LSS-bostäder.

Bensinmacken och kontorshuset, där bottenvåningen utgörs av Lidls livsmedelsaffär, rivs.

Det befintliga bostadshuset i 14 våningar blir kvar.

Tanken är att de nya husen i kvarteret ska kunna hävda sig i det storskaliga modernistiska gaturummet, samtidigt som det har en stadsmässig småskalighet, enligt planbeskrivningen.

I bottenplanen vill staden ha olika verksamheter.

– Här ser vi ännu ett exempel på hur ett gammalt kontorshus kan ersättas med en kombination av bostäder och service samtidigt som en modern stadsbebyggelse erhålls, säger Torsten Svenonius (M), kommunalråd och ordförande i Byggnadsnämnden.