ANNONS

Så blir nya Fridhemsplan

Nya träd planteras och flyttas längre ut på en bredare trottoaren i stadens förslag.
Nya träd planteras och flyttas längre ut på en bredare trottoaren i stadens förslag.
Så blir nya Drottningholsgatan vid Fridhemsplan.
Så blir nya Drottningholsgatan vid Fridhemsplan.
Bredare trottoarer, ny belysning och bort med kiosken.

Så vill staden skapa folkliv och torgkänsla på tråkiga och bullriga Fridhemsplan.
ANNONS

Mitt i har tidigare skrivit om stadens planer på att göra om Fridhemsplan. Platsen ska bli mer välkomnande och inbjuda till folkliv och häng.

Nu har staden presenterat mer detaljerade planer för området som ska tas upp för beslut i trafiknämnden den 19 maj.

I planerna slås fast att få fotgängare uppehåller sig i området i dag eftersom det är för bullrigt och storskaligt. Den breda och hårt trafikerade Drottningholmsvägen ses också som en otrevlig barriär som gör det svårt att röra sig i området. Lösningen blir att ta bort mittrefugen i gatan och i stället bredda trottoaren. Samtidigt tas kiosken och reklamskyltarna på platsen bort vilket ska öka framkomligheten, enligt staden

– Målet är att skapa ett torg och en ren och ljus plats, säger Jevgenija Palin som är handläggare på trafiknämnden.

Kioskägarna skulle kunna få bygglov i närheten, men inte just på det nya torget.

– Det finns en möjlighet om de söker bygglov, men det har inte skett än, säger hon.

Samtidigt görs också Kronobergsparken, där infarten till polishusets garage ligger, om. Enligt förslaget tas ramperna till polisgaraget bort, vilket en ny byggnad samt ett torg på platsen.

Hela paketet beräknas kosta 26 miljoner och vara börja byggas under 2017. Beslutet tas på nästa trafiknämnd den 19 maj.

ANNONS
Fakta

Så ska Fridhemsplan få torgkänsla

– Gångytan breddas från 8 meter till 12,5. Mittrefugen i körbanan på Drottningholmsvägen rivs bort för att ge mer utrymme för trottoaren.

– Kioskbyggnader och reklamtavlor tas bort vilket ska göra gångbanan renare, ljusare och mer framkomlig, enligt staden.

– Befintliga träd tas bort och nya planteras längre bort från fasaden. Totalt blir det 10 nya träd

– Platsen får varierande beläggning i form av betong- och granitplattor för att den ska kännas mer som ett torg.

– Närmast fasaden skapas möjlighet för uteserveringar.

– Sittmöbler placeras ut

– Belysningen förstärks med stolpar över körbanan och ny parkbelysning längst ned nya cykelbanan på den södra sidan.

– Nya cykelparkeringar anläggs i bägge ändarna av gångbanan.

– Gång- och cykelöverfarterna över Drottningholmsvägen breddas och rättas till

– Cykelöverfarten över Fridhemsgatan höjs upp för att öka säkerheten.

Källa: Stockholms stad
ANNONS